Złóż zlecenie wymiany wpłaconych pieniędzy na żądaną walutę docelową.

Zlecenie wymiany tworzy się przez

- podanie ilości pieniędzy przeznaczonych do wymiany (z Twojego Portfela),

- wybraniu żądanej waluty (PLN,EUR,USD,GBP,CHF),na którą wymienisz swoje pieniądze,

określeniu maksymalnego kursu wymiany (lub przyjęciu aktualnego kursu średniego).

Serwis umożliwia podgląd aktualnych kursów średnich wszystkich dostępnych walut.

Zlecenia jeszcze niezrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo (w części oczekującej na realizację),

można w każdej chwili zakończyć. Zlecenie wymiany będzie wymagało również,

stosownego potwierdzenia w formie wiadomości SMS wysłanej z telefonu, którego numer podany został w formularzu rejestracji .