Czy korzystanie z giełdy Xbuysell.pl jest bezpieczne?

 

Tak. Platforma wymiany walut Xbuysell.pl to system zupełnie bezpieczny z pięciu prostych powodów.

1.Współpracujemy z bankami używając usług webservice. Są to rozwiązania umożliwiające sprawną i przede wszystkim bezpieczną wymianę informacji.

2. Dokładnie weryfikujemy tożsamość osób korzystających z naszego serwisu. Używamy do tego danych otrzymanych z banku przy pierwszym przelewie na konta serwisu Xbuysell.pl.

3. W celu złożenia zlecenia Użytkownik musi zapewnić środki na jego realizację. Każdy użytkownik może złożyć zlecenie wymiany walut jedynie do wysokości kwoty posiadanej w portfelu. Zapobiega to składaniu ofert bez pokrycia

4. Każda wypłata na konto bankowe musi zostać uprzednio potwierdzona wpisaniem sms-kodu, wysyłanego każdorazowo na numer telefonu podany przy rejestracji. Jest to rozwiązanie stosowane między innymi przez polskie banki. Zapobiega to nieautoryzowanym wypłatom z platformy wymiany walut Xbuysell.pl

 

5. Działamy w oparciu o regulacje prawne :

 

 

 

Platforma wymiany walut online, obejmująca kojarzenie przeciwstawnych zleceń zbycia i nabycia walut składanych przez użytkowników platformy oraz dokonywaniu rozrachunku i rozliczeń zrealizowanych zleceń, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (Internetu), podlega szczególnym przepisom, które określają warunki jej podejmowania oraz wykonywania :

 

 

 

 

 

§ Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422),

 

 

 

 

 

§ Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178, ze zm.) O Prawie dewizowym ,

 

 

 

 

 

§ Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, ze zm.).

 

§ Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), która w rozdziale 5 określa zasady i tryb zawierania z konsumentem (użytkownikiem platformy) umowy na odległość dotyczącej usług finansowych,

 

§ Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), która nakłada na administratora danych określone obowiązki w zakresie ochrony przetwarzanych danych osobowych (użytkowników platformy ,

 

§ Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829),

 

Wiecej w regulaminie § 26

 

Co się dzieje ze środkami wpłaconymi do Xbuysell.pl?

 

Środki wpłacone na rachunki platformy wymiany walut Xbuysell.pl pozostają na nich w niezmienionej formie oczekując na Zlecenia wymiany lub Zlecenie wypłaty. Środki nie są w żaden sposób inwestowane i nie finansują działalności serwisu.

 

Pełen dostęp do Twoich środków

 

Po zasileniu portfela Twoje środki przez cały czas spoczywają na rachunkach serwisu i pozostają do Twojej dyspozycji. W każdej chwili możesz dokonać transakcji lub zlecić wypłatę środków na wskazany rachunek bankowy.

 

Brak ofert bez pokrycia

 

Wszystkie oferty w serwisie mają swoje pokrycie w środkach zdeponowanych przez klientów na rachunkach serwisu. Dzięki temu masz pewność, że w serwisie nie ma ofert bez pokrycia.

 

Szyfrowane połączenia

 

Połączenie z serwisem jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL, który gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Aby upewnić się czy szyfrowanie jest włączone sprawdź, czy przed adresem strony widnieje „https://".

 

Kody SMS

 

Każda wymiana oraz  wypłata jest autoryzowana poprzez kod sms wysłany na Twój numer telefonu komórkowego. Dzięki temu tylko Ty możesz wymieniać i wypłacić swoje pieniądze. Jest to rozwiązanie stosowane przez miedzy innymi przez polskie banki.