Wpłać środki na na odpowiednie konta bankowe w odpowiadającym im banku.

Zwróć uwagę żeby konto odpowiadało walucie którą wpłacasz : PLN na konto PLN, EUR na konto w EUR itp.

W innym przypadku nastąpi niekorzystne przewalutowanie.

Dane adresowe Wpłacającego musza się zgadzać z danymi które zostały podane przy rejestracji

w przypadku niezgodnsci danych , środki zostaną zwrócone bądz zaksiegowane po weryfikacji przeprowadzonej przez administratora serwisu.

Wpłacone środki po zaksięgowaniu będą widoczne w Twoim Portfelu .